Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste studenten die meer met de wiskunde willen doen. Op de wekelijkse bijeenkomsten kijken we op een creatieve en onbevangen manier naar ideeën die tijdens de wiskundevakken aan de aandacht ontsnappen. Door de gedachten achter de theorieën te leren kennen en te verbinden met andere disciplines, zijn we bezig met dat wat het meest spannend is in de wetenschap: de eigen ontdekkingstocht.

Wat doen we?

De wiskunde club organiseert diverse activiteiten. Wekelijks is er een bijeenkomst in de faculteitskamer van het Euclides gebouw, studenten geven hier presentaties, er is ruimte om samen uitdagende problemen op te lossen en gastsprekers worden uitgenodigd om een nieuwe kijk te geven op bepaalde onderwerpen. Minstens zo vaak als dat de onderwerpen puur wiskundig van aard zijn, gaan de onderwerpen over een link tussen de wiskunde en een ander gebied. Zoals bijvoorbeeld de wiskunde achter de tekeningen van Escher, of achter de muziekstukken van Dream Theater, maar ook over hoe wiskunde in het bedrijfsleven gebruikt wordt.

Daarnaast zijn er ook activiteiten waarbij het intellect niet perse minder wordt aangesproken, zoals zeshoekig voetbal, vier-op-een-rijen in vier dimensies, en go spelen met pepernoten.

Creatief fouten maken

Creativiteit speelt een belangrijke rol bij het komen tot waardevolle inzichten. Je moet oplossingen kunnen zoeken zonder bang te hoeven zijn fouten te maken. Een cultuur waarin fouten afgestraft worden belemmert het creatieve proces, in de wiskunde club vinden we het daarom geen enkel punt om fouten te maken. Sir Ken Robinson zegt er het volgende over:

De allereerste bijeenkomst van de wiskunde club was gewijd aan het bedenken van manieren om de creativiteit te stimuleren. Een van de ideeën was om opzettelijk fouten in een bewijs te introduceren en te bekijken wat daaruit zou volgen. Daarnaast werd er geprobeerd om verschillende identiteiten zoals

 

te bewijzen door middel van een verhaal over knikkers en mensen die wel of geen biertje kregen, en was er een wedstrijd wie het meest absurde verhaal kon bedenken dat nog enigzins overtuigde.

Creativiteit wordt vaak omschreven als het vermogen om tot nieuwe én bruikbare ideeën te komen. Wat na de wedstrijd wel duidelijk was, is dat dit samengaan van bruikbaarheid en orginaliteit niet vanzelf spreekt, over het algemeen nam de overtuigingskracht drastisch af naarmate de absurditeit groter werd. Ondertussen blijven we in onze pogingen vat te krijgen op creativiteit fouten maken, en hopen we dat het nieuwe én bruikbare fouten blijken te zijn.