Agenda

Hieronder zijn de activiteiten te zien die geweest zijn.
Datum Onderwerp
Thursday 17 June 2010 Score bijhouden met getallen

Wat is een getal? En hoe kan je winnen met 'vier op een rij'? In de voordracht van Roland van der Veen zullen we zien dat deze vragen alles met elkaar te maken hebben.
Spellen geven een framework waar 'alle' getallen netjes in passen, van reeel tot ordinaal. Omgekeerd geeft een eenvoudige berekening vaak snel de optimale strategie. Tel uit je winst.

Read more
Tuesday 27 April 2010 Eindige groepentheorie

Wie denkt dat eindige groepentheorie makkelijk is moet het volgende eens proberen:

Bepaal alle ondergroepen van S3 × S3.

Rob van der Waall zal ons over de ontwikkeling van eindige groepentheorie vertellen. Verder zullen we zien waar de moeilijkheid bij deze opgave zit. Rob van der Waall is een oud-docent en -onderzoeker van de UvA op het gebied van coderingstheorie, algebraïsche getaltheorie en - verrassing - groepentheorie.

Read more
Thursday 1 April 2010 Muziekavond

Voor en door alle wiskundestudie-gerelateerde mensen van de UvA is er een muziekavond! En nee, dit is geen 1 april grap. Vanaf 20.15 in zaal de Tamboer, Overtoom 247-A in Amsterdam.

Read more
Monday 15 March 2010 WC-college Axiomatische Verzamelingenleer

In het kader van zelf willen werken aan wiskunde aankomende maandag: axiomatische verzamelingenleer. Dit 3e jaars vak wordt door een aantal studenten gevolgd, maar voornamelijk zelfstandig. Deze bijeenkomst werken we zelf, samen, verder uit het boek "The joy of sets".

Read more
Friday 27 November 2009 Voorlichting b├Ętamasters

Op deze voorlichtingsdag worden alle bètamasters gepresenteerd aan studenten. Van 15.00 tot 16.00 zijn de masters Mathematics, Stochastics en Mathematical Physics aan de beurt. Het complete programma kun je hier vinden.

Let op: inschrijving voor de voorlichting is verplicht. Dit kun je hier doen.

 

Read more
Wednesday 28 October 2009 WC bijeenkomst

Vandaag vertelt Kyndylan iets over fuzzy wiskunde, en Ties geeft een flitspresentatie over zijn onderwerp uit Proofs from the book.

Verder hebben we natuurlijk de welbekende huiswerkhulp!

 

Read more
Friday 23 October 2009 After-tussentoetsen-party

Op de 23e is om 4 uur het laatste tentamen van de tussentoetsenweek afgelopen, dus dan gaan we wat leuks doen! Als in: wat drinken en pizza eten, of bij iemand thuis eten, of bij de mensa eten ;). Lekker genoeg weer voor een barbeque is het waarschijnlijk niet...

Read more
Wednesday 14 October 2009 WC-bijeenkomst

Deze keer krijgen we een korte flitspresentatie van Sander Dijkhuis te zien ter voorbereiding van zijn presentatie op 16 oktober. Hij zal ons iets vertellen over het wiskundig schudden van een kaartspel!

Verder is Dorthe van Waarden jarig en zullen we dit vieren met koek en taart!

Als je andere ideeën hebt voor de WC, laat het ons weten. Tot woensdag!

 

Read more
Friday 9 October 2009 Ontspanning!

Met iedereen die zin heeft om mee te gaan gaan we wat drinken (bier, wijn, sap, koffie, thee, of warme choco met slagroom?) in Kriterion, waarna we rond 5/6 uur pizza's gaan eten bij de pizzeria in de Roetersstraat.

Read more
Wednesday 7 October 2009 Eerste bijeenkomst

Onze eerste bijeenkomst van dit collegejaar! Met om 11 uur een preview van mijn workshop wiskunde presentatie over... : tellen! En verder algemene andere leuke dingen, en huiswerkhulp!

Read more
Thursday 25 June 2009 Projectenfestival

Het projectenfestival vormt de feestelijke afsluiting van het studiejaar wiskunde bij de UvA. In mini-presentaties van 6 minuten vertonen bachelorstudenten hun projectwerk van het afgelopen semester.

De presentaties gaan over het vak geschiedenis van de wiskunde (door eerste- en tweedejaars); alle tweedejaars presenteren hun project wiskunde 2 en de derdejaars gaan het hebben over hun afstudeerwerk: het bachelorproject.

Familie, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Borrel na afloop.

Read more
Wednesday 13 May 2009 Gossip Girl versus 24

Omdat gebleken is dat er onder de wiskundigen een (veelal op vooroordelen gebaseerde) tweedeling bestaat tussen hen die de voorkeur geven aan een televiesieserie als 24 en hen die juist Gossip Girl meer waarderen, is besloten één van de bijeenkomsten eraan te besteden kennis te maken met de culturele interesses van de ander. Derhalve zal op 13 mei vertoond worden:

  • één aflevering 24
  • één aflevering Gossip Girl

Er zal zorg voor worden gedragen dat de afleveringen zodanig worden geselecteerd, dat ze ook voor hen die niet zijn ingewijd goed te begrijpen zijn. Na afloop is er nog enige tijd voor discussie.

Read more
Friday 24 April 2009 Presentatie bij Leve de Wiskunde

De wiskunde club geeft zelf een presentatie op Leve de Wiskunde!

Het congres Leve de Wiskunde is bedoeld voor wiskundedocenten, 6-vwo-scholieren en andere geïnteresserden. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Read more
Wednesday 22 April 2009 Mijn Spelen is Leren

De titel van de voordracht van onze gastspreker Peter van Emde Boas is ontleend aan het adagium van het Montessori onderwijs dat de spreker heeft mogen genieten in de periode 1948-1962. Waar het op de kleuterschool ging over het verwerven van wiskundig inzicht door het spelen met speciaal daartoe ontwikkelde blokken, gaat het in de hedendaagse wereld nu veelal om spelen in virtuele werelden die wij via de computer mogen betreden.

Van Emde Boas: Ik wil aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe in de afgelopen jaren elementen uit de wereld van computer- en andere hedendaagse spelletjes zijn doorgedrongen tot het reguliere onderwijs dat ik heb verzorgd in de Theoretische Informatica (waaronder inbegrepen de Speltheorie). Prepare for Battle!

Read more
Thursday 16 April 2009 Knopen (op de wc)

Zijn deze twee knopen hetzelfde?

Knopen

Tijden dacht men van niet, maar de advocaat Kenneth Perko die knopen als hobby had bewees in 1974 dat ze hetzelfde waren. Als je een keer de oplossing hebt, is het bewijzen dat twee knopen hetzelfde zijn niet moeilijk. Met een stuk touw kan je het voordoen. Bewijzen dat twee knopen verschillend zijn is moeilijker. Gelukkig geeft Roland van der Veen ons een presentatie over de knopentheorie. De link met de wc (de fameuze afkorting van de wiskunde club) is het volgende:

Read more
Wednesday 4 March 2009 Pati├źnten in getallen: echte wiskunde in het ziekenhuis

Wat is nu echte wiskunde? Is dat zuivere wiskunde of toegepaste wiskunde, of misschien wel allebei?

We zullen zien wat de echte praktijkvragen kunnen zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en waarom dat echte wiskunde betreft. Wiskunde in de praktijk vergt meer van een wiskundige dan een gedegen basiskennis en de vaardigheid om de toepassingsmogelijkheden van nieuwe basale ontwikkelingen te zien. Ook communicatie met niet-wiskundigen, technisch inzicht en computervaardigheid spelen een belangrijke rol.

Read more
Wednesday 4 February 2009 De wonderlijke problemen van Fred Schuh

Woensdag 4 februari vindt er weer een ouderwetse presentatie plaats met niemand minder dan onze eigen Chris Zaal!
De presentatie heet 'de wonderlijke problemen van Fred Schuh.' En.. Fred Schuh.. wie kent hem niet! Hieronder desondanks een korte introductie van Chris zelf:

Read more
Wednesday 3 December 2008 Open problemen in de meetkunde

De lezing van deze week gaat over meetkundige open problemen en wat dit met numerieke wiskunde te maken heeft. Jan Brandts is onze gastspreker, zie http://staff.science.uva.nl/~brandts/.

Read more
Wednesday 12 November 2008 Sport & Wiskunde

Woensdag 19 november staat 'Sport & Wiskunde' op het programma. Dit wordt georganiseerd door studenten zelf.

U kunt een tournooi blind-4-op-een-rij verwachten, Multi-vlak voetbal, een Pi-battle en een tournament hoofdrekenen.
Helaas kan Beatrix niet bij de bijeenkomst zijn, maar naar verluidt zal Wicher Malten wel aanwezig zijn.

Read more
Wednesday 5 November 2008 Discrete wiskunde en Grinvin software

Niels Oosterling en zijn projectgroep uit Belgie gaan vertellen over hoe discrete wiskunde wordt gebruikt in Grinvin software.

Read more
Wednesday 29 October 2008 Liefde en wiskunde

De wiskundemeisjes komen ons vertellen hoe met de wiskunde het succes in de liefde kan worden verbeterd. Het begint om 11:00 in lokaal A 3.04.

Read more
Wednesday 8 October 2008 Wiskunde in het bedrijfsleven

Kit Roes en Misja Nuyens geven een presentatie over hun werk als wiskundige in het bedrijfsleven.

Read more
Wednesday 24 September 2008 Wiskundige structuren in de muziek

Wim den Herder geeft een presentatie over wiskundige structuren in de muziek.

Hieronder is een filmpje te zien over het interview van 3FM met Wim.

Read more
Wednesday 10 September 2008 Escher en het Droste-effect

Bart de Smit zal vertellen over het Droste-effect in de kunst van Escher en de wiskunde hierachter.

Read more
Wednesday 23 April 2008 A = B

Fokko zal op 23 april iets komen vertellen over het boek A=B van Petkovsek, Wilf en Zeilberger (te downloaden vanaf http://www.math.upenn.edu/~wilf/AeqB.html)

Read more
Wednesday 19 March 2008 Niet-klassieke logica's

Door verschillende axioma's uit de klassieke logica niet voor waar aan te nemen onstaan er andere logica's. Piet Rodenburg vertelt ons over de geschiedenis, het "nut" en de gedachten achter deze niet-klassieke logica's.

Read more
Wednesday 12 March 2008 Fuzzy Logic

In de klassieke logica zijn uitspraken of waar of onwaar. Op sommige uitspraken is dit niet goed toepasbaar, neem bijvoorbeeld de uitspraak "Pietje is lang." We weten dat Pietje 1 meter 75 is, is de uitspraak waar?

Read more
Wednesday 5 March 2008 Asymmetrische cryptografie

Sam en Moos willen elkaar een boodschap overbrengen zonder dat iemand anders de inhoud te weten komt. Hoe kunnen ze dat doen?

Dit is het onderwerp van het profielwerkstuk van Vincent, en van zijn presentatie.

Read more
Wednesday 27 February 2008 Het geheugen en mnemo-technieken

Zoek de fout: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50219 71884 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679.

Voor wie het zich niet voor kan stellen dat de wereldrecordhouder zo rond de 20.000 decimalen van π uit zijn hoofd kent: vandaag vertelt wim ons enkele manieren om efficiënt te onthouden.

Read more
Wednesday 13 February 2008 Game Theory

Wicher geeft een korte inleiding over de speltheorie, een vorm van toegepaste wiskunde die onder andere veel wordt toegepast in de economie en biologie. Aan bod komt het Nash-evenwicht in pure en gemengde strategieën en worden enkele veel gebruikte spellen gedemonstreerd, waaronder het Prisoner's dilemma, "Battle of the Sexes" en "Matching Pennies".

Read more
Wednesday 6 February 2008 Creativiteit en de kunst van fouten maken

De allereerste bijeenkomst van de wiskunde club was gewijd aan het bedenken van manieren om de creativiteit te stimuleren. Een van de ideeën was om opzettelijk fouten in een bewijs te introduceren en te bekijken wat daaruit zou volgen. Daarnaast werd er geprobeerd om verschillende identiteiten zoals

 

te bewijzen door middel van een verhaal over knikkers en mensen die wel of geen biertje kregen, en was er een wedstrijd wie het meest absurde verhaal kon bedenken dat nog enigzins overtuigde.

Read more