Eindige groepentheorie

Datum en tijd: 
Tue, 27-04-2010 16:00 - 17:00
Plaats: 
P 0.18, gebouw Euclides

Wie denkt dat eindige groepentheorie makkelijk is moet het volgende eens proberen:

Bepaal alle ondergroepen van S3 × S3.

Rob van der Waall zal ons over de ontwikkeling van eindige groepentheorie vertellen. Verder zullen we zien waar de moeilijkheid bij deze opgave zit. Rob van der Waall is een oud-docent en -onderzoeker van de UvA op het gebied van coderingstheorie, algebraïsche getaltheorie en - verrassing - groepentheorie.

Enkele hoogtepunten uit deze geschiedenis zijn (op chronologische volgorde):

  • Stellingen van Sylow
  • Frattini-groepen
  • Frobenius-groepen
  • nilpotente groepen
  • isoclinie begrip van Philip Hall
  • Stelling van Feit-Thompson
  • de klassificatie der eindige enkelvoudige groepen (het revisieproject door Gorenstein, Lyins, Solomon)
  • het tellen van het aantal paargewijze niet-isomorfe groepen van eindige orde
  • de inbeddingsstelling van de zogeheten n-isokline groepen
  • klassifikatieproblematiek in verband met geconjugeerde ondergroepen

Niet al deze punten zullen ter sprake komen