Nieuwe gastspreker

We hebben weer een gastspreker!

27 april houdt Rob van der Waall een presentatie over eindige groepentheorie.

Wie denkt eindige groepentheorie wel te begrijpen moet eens alle alle ondergroepen van S3 × S3 bepalen.